Chính sách thanh toán

  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Khách hàng thanh toán cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên kĩ thuật lắp đặt của công ty. Sau khi nhân viên hoàn thiện sản phẩm, khách hàng kiểm tra đơn hàng và thanh toán đầy đủ giá trị ghi trong hóa đơn của công ty.

  • Thanh toán qua số tài khoản

Khách hàng có thể sử dụng hình thức thanh toán qua số tài khoản của công ty sau:

STK: 016 010 777 9999

Ngân hàng: MB Bank

Chủ TK: Nguyễn Tất Thắng